O NAS

Fundację Rodziny Biernackich „Pojęcie o Wyobrażeniu” założyliśmy z myślą o krzewieniu wśród młodzieży szkolnej kultury technicznej i propagowaniu użytecznej wiedzy z zakresu podstaw fizyki i mechaniki.

Nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie wskazuje, że zdolni młodzi ludzie z powodu nierozumienia podstawowych pojęć z zakresu fizyki napotykają na bariery utrudniające im dalszy rozwój. To samo doświadczenie uczy, że tylko dotykając fizyki a jeszcze lepiej bawiąc się nią można ją dogłębnie zrozumieć i rozbudzić wyobraźnię.

GENEZA NAZWY POJĘCIE O WYOBRAŻENIU

Używał tego określenia nieżyjący już Prof. Ludwik Badian, wspaniały dydaktyk, polski fizyk i materiałoznawca, profesor Politechniki Wrocławskiej oraz Warszawskiej , członek PAN. Używał go do określenia minimalnego stanu wiedzy koniecznej do rozpoczęcia zajmowania się jakimś zagadnieniem. Stanu wiedzy rozumianego jako pojmowanie, a nie posiadanie informacji przyswojonych bez zrozumienia.

Fundacja "Pojęcie o Wyobrażeniu" posiada status OPP.

NASZ ZESPÓŁ

RADA FUNDACJI

Marcin Biernacki
Pomysłodawca Fundator

Joanna Biernacka
Fundator

ZARZĄD FUNDACJI

Marcin Dzieciuchowicz
Prezes Zarządu

WSPÓŁTWÓRCY PROJEKTU

Tadeusz Walasek

Michał Albrecht
Informatyk

Marek Kulesza

WSPÓŁPRACOWNICY

Andrzej Sewera
Pracownik Metamuzeum

Piotr Chajter

Tomasz Kowal