MISJA

MISJA (I WIZJA)

Celem fundacji jest krzewienie kultury, w szczególności kultury technicznej, poprzez alternatywną edukację i działalność muzealno-wystawienniczą.

Zobacz statut